Czym są faule w koszykówce i jakie kary za nie grożą? Rodzaje fauli w koszykówce

Faule w koszykówce
Faule w koszykówce

Gra w koszykówkę wymaga od zawodników nie tylko umiejętności gry, ale i przestrzegania zasad. Jedną z najważniejszych zasad jest unikanie fauli. Co to są faule w koszykówce i jakie kary za nie grożą? W poniższym artykule odpowiemy na te i wiele innych pytań związanych z tematem.

Czym jest faul w koszykówce?

Faul to nieprzestrzeganie zasad gry przez zawodnika. W przypadku koszykówki, faulami są zarówno kontakt z przeciwnikiem, jak i złamanie innych reguł gry. W momencie popełnienia faulu, drużyna przeciwna jest nagradzana wolnymi rzutami, dzięki czemu może zdobyć punkty.

Definicja foulu

Zgodnie z zasadami gry, faul to każde nielegalne działanie lub wykroczenie popełnione przez zawodnika. Na przykład, jeśli zawodnik kopnie innego zawodnika lub łapie go za koszulkę, dopuszczając się tym samym naruszenia reguł gry, popełnia faul.

Ile przewinień można popełnić?

Zawodnik może popełnić maksymalnie 6 fauli podczas jednego meczu. Gdy zawodnik popełni szósty faul, zostaje zdyskwalifikowany i nie może już kontynuować gry w tym meczu.

Czym różni się faul sportowy od niesportowego?

Faul sportowy to faul popełniony umyślnie lub w sposób celowy. Zawodnik popełniający taki faul dąży do zablokowania przeciwnika bądź uniemożliwienia mu zdobycia punktów. Faul niesportowy to faul popełniony przypadkowo, na przykład przez potknięcie się i przypadkowe przewrócenie przeciwnika. Sędzia może wtedy zastosować umowną zasadę „legalny kontakt”, co oznacza, że kontakt był niewywołany celowo i nie skutkował poważnymi obrażeniami.

Jakie rodzaje fauli występują w koszykówce?

W koszykówce wyróżniamy trzy rodzaje fauli: osobiste, techniczne i dyskwalifikujące. Każdy z nich jest nagradzany inną karą.

Faul osobisty

Faul osobisty to faul popełniony na przeciwniku, którego celem jest utrudnienie mu zdobycia punktów. Typowym przykładem takiego faulu jest pchnięcie przeciwnika, kiedy ten próbuje rzucić do kosza. Po popełnieniu faulu osobistego, przeciwnikowi przysługuje jeden lub dwa wolne rzuty zależnie od planu faulu.

Faul techniczny

Faul techniczny to faul popełniony przez zawodnika lub trenera, którego celem jest naruszenie zasad fair play. Do typowych zachowań zaliczamy niepokojenie innych zawodników, obrażanie sędziego lub nieprzestrzeganie innych zasad gry. Po popełnieniu takiego faulu, sędzia przyznaje drużynie przeciwnika jeden wolny rzut i drużynie wymierzane jest ostrzeżenie.

Faul dyskwalifikujący

Faul dyskwalifikujący to najcięższa kara, jaką można otrzymać za faul. Zawodnik popełniający taki faul jest automatycznie eliminowany z gry i musi opuścić boisko. Takie karanie stosuje się w przypadku popełnienia poważnego przewinienia, takiego jak uderzenie przeciwnika w twarz lub kopnięcie go w brzuch.

Faul niesportowy w koszykówce

Faul niesportowy w koszykówce to sytuacja, w której zawodnik popełnia taką przewinę, która uderza w ducha fair play. Może to być np. uderzenie lub popychanie przeciwnika, celowe przewrócenie lub utrudnianie wykonywania rzutu. Faul niesportowy zawsze skutkuje przynajmniej jednym rzutem wolnym dla drużyny poszkodowanej oraz dyskwalifikacją zawodnika, który go popełnił, na określoną liczbę minut. Celem takiej kary jest ukaranie zawodnika i przeciwdziałanie takim działaniom w przyszłości. Faul niesportowy jest jednym z najpoważniejszych przewinień w koszykówce i nie tylko, ma on bowiem bardzo negatywny wpływ na atmosferę w drużynie i na boisku. Dlatego trenerzy zawsze starają się uczyć swoich zawodników szacunku dla przeciwnika i przestrzegania zasad fair play. 

Faul dyskwalifikacyjny w koszykówce

Faul dyskwalifikacyjny w koszykówce to jeden z najcięższych przewinień, którego popełnić może zawodnik. Jest to faul, który nie tylko przewiduje karną, ale również oznacza wykluczenie z dalszej gry. Do takiego faulu dochodzi, gdy zawodnik podbija, celowo uderza lub w inny sposób rażąco narusza przeciwnika. Wykluczenie z gry może trwać od pięciu minut do całego meczu, a zależy to od decyzji sędziego. Taki faul ma na celu zapobieganie agresywnemu zachowaniu na boisku oraz ochronę zawodników przed poważnymi kontuzjami. Dlatego też, zawodnicy powinni pamiętać o zachowaniu fair play i szacunku dla innych graczy, skupiając się na sportowej rywalizacji. 

Faul koszykówka
Faul koszykówka

Jakie kary grożą za popełnienie faulu w koszykówce?

Zgodnie z zasadami koszykówki, za popełnienie faulu grożą różne kary – w zależności od rodzaju faulu, liczby popełnionych fauli czy okoliczności, w jakich doszło do naruszenia zasad.

Karanie przewinień indywidualnych i drużynowych

W przypadku przewinienia indywidualnego, czyli faulu osobistego, faulu technicznego lub dyskwalifikującego, zawodnik odpowiada za swoje zachowanie. W zależności od rodzaju faulu, może zostać ukarany wolnymi rzutami lub usunięty z boiska. W przypadku przewinienia drużynowego – na przykład faulu za przeszkadzanie zawodnikowi przeciwnika – drużyna dopuszcza się nielegalnego działania, za które odpowiedzialność ponoszą wszyscy zawodnicy.

Jakie kary grożą za odmowę wykonania rzutu wolnego?

Zawodnik, który ma prawo wykonać rzut wolny, nie może odmówić wykonania rzutu. W przypadku odmowy, sędzia może ukarać go technicznym faulem, przyznając jedno lub dwa wolne rzuty przeciwnikowi.

Czy sędzia może cofnąć decyzję o karze?

Sędzia ma prawo zmienić swoją decyzję na podstawie sygnału ze strony innych sędziów, którzy znaleźli się w lepszej pozycji do obserwacji sytuacji. Nie jest jednak możliwe cofnięcie kary w sytuacji, gdy piłka już została wprowadzona do gry.

Jak popełnić faul w koszykówce?

Oczywiście, nikt nie chce popełniać fauli w koszykówce. Niemniej jednak, warto wiedzieć, które sytuacje mogą prowadzić do faulu, aby ich unikać.

Faul podczas rzutu do kosza

Faul podczas rzutu do kosza, nazywany faulem przy rzucie (eng. shooting foul), ma miejsce, kiedy zawodnik przeciwnika utrudnia mu zdobycie punktów podczas rzutu do kosza. Najczęstszym przykładem takiego faulu jest pchnięcie przeciwnika, kiedy ten próbuje rzucić do kosza.

Faul podczas gry w terenie

W trakcie gry na boisku zawodnicy mogą dopuszczać się różnych wykroczeń, takich jak łapanie piłki stópką lub utrudnianie ruchu zawodnikowi przeciwnika. Tego typu faule są analizowane przez sędziego jako indywidualne wykroczenia, a odpowiednie kary są wynikające z typu złamanej zasady.